Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thẩm Định jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6,599 jobs

Kiên Giang - Nhân viên thẩm định địa bàn

Kiên Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Đăk Lắk - Nhân viên thẩm định địa bàn - Khối Quản trị rủi ro

Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

HCM - Nhân Viên Điều Phối Thẩm Định Địa Bàn new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đốc thúc, nhắc nhở nhân viên thẩm định địa bàn xử lý, hoàn thành các hồ sơ đã được giao theo quy định, hỗ trợ kết nối với khách hàng, nhân viên thẩm định địa…

(Gò Dầu) Tây Ninh-Nhân viên Thẩm định địa bàn new

 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Nhân viên thẩm định địa bàn - Đồng Tháp

Đồng Tháp
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng…

Tiền Giang - Nhân viên thẩm định địa bàn

Tiền Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Tiền Giang (Cái Bè) - Nhân viên thẩm định địa bàn

Tiền Giang
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Cà Mau - Nhân viên thẩm định địa bàn

6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Hồ Chí Minh - Nhân viên thẩm định địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Đồng Nai - Nhân Viên Thẩm Định Địa Bàn

Đồng Nai
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Bình Thuận - Nhân viên thẩm định địa bàn

Bình Thuận
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.

Nhân Viên Thẩm Định

Dong Credit
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên thẩm định/ chăm sóc khách hàng.
 • Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh;

Nhân Viên Thẩm Định new

Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về thẩm định tài sản.
 • Tổ chức thực hiện công tác thẩm định tài sản cho thuê tài chính.
 • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

MINT SERVICE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các cuộc gọi thẩm định thông tin khoản vay của khách hàng.
 • Xem xét và ra quyết định cho bước xử lý tiếp theo.
 • Các công việc khác có liên quan.

Cần Thơ - Nhân Viên Thẩm Định Địa Bàn

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.