Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,418 jobs
 • vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, thẩm định tín dụng, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
Đầu Vấn ONECLICK
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • + Call theo danh sách data cung cấp để kích cầu khách hàng sử dụng tiền mặt trong thẻ tín dụng ngân hàng.
 • + vấn cho khách hàng và hoàn thiện thủ tục giải…
NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Chuyên viên vấn tín dụng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Chuyên viên vấn tín dụng trực tiếp đến Ngân…
CÔNG TY TNHH ĐẦU VẤN ONECLICK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên vấn tín dụng - đi làm ngay ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên vấn tín dụng - đi làm ngay - Mã số công…
 • vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
Nhà Tuyển Dụng Quỳnh Nguyễn
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Shinhan Bank tuyển Chuyên viên vấn tín dụngnhân (Directsales, Telesales) **️️.
 • vấn các sản phẩm vay Tín chấp và Thẻ Tín dụng qua điện thoại, dựa vào…
DIGIPAY
Kiên Giang
 • Tuyển dụng và quản lý nhân sự.
 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên.
 • Phân tích và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Tuyển dụng và đào tạo.
 • vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
Nhà Tuyển Dụng Thanh Xuân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên vấn tín dụng.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển dụng nhân viên vấn tín dụng trong ngành vấn/ Chăm sóc khách hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí…
 • vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, thẩm định tín dụng, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...
 • Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân.