Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,713 jobs
Việt Nam
 • Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên người có kinh nghiệm vấn bán hàng, tín dụng,…).
 • Tạo quan hệ tốt đẹp với Đại lý cũng như (các) nhân viên của Đại lý.
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Làm hồ sơ tín dụng cho khách hàng.
 • Ứng viên có kỹ năng giao tiếp & kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm mảng tài chính tín dụng là lợi thế.
TÀI CHÍNH MB SHINSEI (MCREDIT)
Cần Thơ
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán.
 • Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm, ứng viên tại các công ty tài chính khác (FE…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Gò Vấp Hồ Chí Minh Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Gò Vấp Hồ Chí Minh - TA.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • vấn cho khách hàng chương trình vay tín chấp của công ty.
 • Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, vấn bảo hiểm/tài chính, telesales, chăm sóc…
Đắk Lắk
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Làm hồ sơ tín dụng cho khách hàng.
 • Ứng viên có kỹ năng giao tiếp & kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm mảng tài chính tín dụng là lợi thế.
TÀI CHÍNH MB SHINSEI
Đắk Lắk +6 locations
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm hồ sơ tín dụng cho khách hàng.
 • Ứng viên có kỹ năng giao tiếp & kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm mảng tài chính tín dụng là lợi thế.
Bình Định
 • Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên người có kinh nghiệm vấn bán hàng, tín dụng,…).
 • Tạo quan hệ tốt đẹp với Đại lý cũng như (các) nhân viên của Đại lý.
Ngân Hàng Citibank, N.A., Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • vấn qua điện thoại cho khách hàng về sản phẩm thẻ và vay tiêu dùng cá nhân của Citibank.
 • Hàng ngàn quyền lợi khác dành cho nhân viên, cơ hội phát triển và…
Vĩnh Long
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Làm hồ sơ tín dụng cho khách hàng.
 • Ứng viên có kỹ năng giao tiếp & kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm mảng tài chính tín dụng là lợi thế.