Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6,628 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Công việc admin ở cửa hàng như:
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị.
 • Đối chiếu công nợ hàng tháng.
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán chi phí Cost accountant Kế toán công nợ và chi phí Chuyên viên kế toán quản trị chi phí và giá thành Kế toán giá thành Nhân viên kế toán kế toán…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra bộ chứng từ và hạch toán các bút toán hạch toán kế toán liên quan đến TSCĐ, CCLĐ, XDCB, ….
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán Ngân…
Phong Vũ
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.
 • Kiểm soát dữ liệu nhật ký chung.
 • Kiểm tra tính hợp pháp các chứng từ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide accounting and clerical support to the accounting department.
 • Type accurately, prepare and maintain accounting documents and records.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
 • Thực hiện các giao dịch với khách hàng tại siêu thị.
TM KBVISION VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu khó, nhanh nhẹn, cẩn thận, tính toán tốt.
 • Xuất & nhập dữ liệu hóa đơn đầu ra của công ty .
 • Lập phiếu thu, phiếu chi tương ứng.
 • Tiến hành xuất hóa đơn.
Công Ty TNHH Giải Trí Việt Com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện theo quy trình thanh toán đê thanh toán.
 • Thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Làm công tác kế toán hiện trường khi có công việc hiện trường phát sinh (thỉnh…
Chứng Khoán ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có hiểu biết về kế toán, nắm vững các chính sách, chế độ tài chính kế toán, thuế.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Tài…