Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Tuyển Dụng Nguyễn Thị Bích Vân jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Tuyển chuyên viên cb

Nhà Tuyển Dụng Nguyễn Thị Bích Vân
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Bạn đang xem tin Việc làm Tuyển chuyên viên cb trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh:quận 4 bởi Nguyễn Thị Bích Vân.
  • Làm các công việc khác theo yêu cầu.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email