Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Máy Kết Cấu Thép Ipc jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

NHÂN VIÊN XUẤT HÀNG KẾT CẤU THÉP new

Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • Ưu tiên đã làm công ty kết cấu thép.
 • Lập biên bản giao hàng,.
 • Tham gia BHXH đầy đủ.

Nhân viên xuất hàng kết cấu thép new

Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • Ưu tiên đã làm công ty kết cấu thép.
 • Lập biên bản giao hàng,.
 • Tham gia BHXH đầy đủ.

THỢ GÁ ĐÍNH KẾT CẤU THÉP

Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • ✔ Đọc được bản vẽ chế tạo cột kèo nhà thép tiền chế.
 • Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng.

THỢ CƠ KHÍ

Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • ✔ Đọc được bản vẽ chế tạo cột kèo nhà thép tiền chế.
 • Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng.

THỢ CƠ KHÍ

Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • ✔ Đọc được bản vẽ chế tạo cột kèo nhà thép tiền chế.
 • Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng.

THỢ GÁ ĐÍNH ĐỌC BẢN VẼ

Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy kết cấu thép IPC Hưng Yên- Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên.
 • ✔ Đọc được bản vẽ chế tạo cột kèo nhà thép tiền chế.
 • Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email