Create your CV - It only takes a few seconds

Nhà Hàng Uncle Jax jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Pha Chế (Part-time)

Nhà hàng Uncle Jax
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà hàng Uncle Jax tuyển dụng.
  • Part-time Ho Chi Minh 15/10/2020 - 15/11/2020 Dịch vụ du lịch - khách sạn - nhà hàng - cafe - Dich vụ thực phẩm - đồ uống F&B.

Nhân viên Phục vụ

Nhà hàng Uncle Jax
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà hàng Uncle Jax tuyển dụng bếp Hoa.
  • Ho Chi Minh 26/10/2020 - 26/11/2020 Dịch vụ du lịch - khách sạn - nhà hàng - cafe.
  • Xoay ca 8h/ca (7h-15h, 14h-22h).
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email