Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,514 jobs
9.407.434 - VNĐ12.407.434 VNĐ một năm
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Có bằng lái xe máy.
Quảng Ngãi
 • Hỗ trợ Cửa hàng trưởng vận hành tốt nhà hàng:
 • Quản lý nhà hàng + Nơi đăng ký làm việc.
 • Học hỏi/ thực hành tất cả các công việc để trở thành quản lý nhà hàng…
9.517.934 - VNĐ12.517.934 VNĐ một năm
 • Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Nam/nữ tuổi từ 20- 29.
Bình Thuận
 • Đặt hàng thực phẩm và nguyên vật liệu hàng ngày.
 • Định mức thực phẩm theo số lượng hàng ngày.
 • Xét tăng lương hàng năm theo đánh giá KPI cá nhân.
Dược phẩm Ích Nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn thuốc cho khách hàng.
 • Bán thuốc theo toa cho khách hàng.
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng.
 • Hỗ trợ sắp xếp thuốc lên tủ kệ.
Bà Rịa - Vũng Tàu
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng…
CHI NHÁNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀ...
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chấm công, tính lương, thưởng và các chế độ khác hàng tháng.
 • BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp, BH Tai Nạn 24/7, phép năm.
 • Tổ chức tuyển dụng và huấn luyện hội nhập.
Hành chính - Nhân sự - CNTT
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cho nhà máy hàng năm.
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn.
 • Tuyển dụng nhân viên cho nhà máy.
 • Tham gia họp với Công nhân hàng ngày.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kỹ thuật tại các tòa nhà.
 • Trực tiếp tham gia xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong tòa nhà.
 • Được hưởng các chế độ:
PIZZA NGON
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý tài sản, trang thiết bị nhà hàng.
 • Tư vấn và dự trù việc mua sắm tài sản nhà hàng;
 • Kiểm kê, bổ sung trang thiết bị, công cụ dụng cụ trong nhà hàng.