Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng jobs in Tuy Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế Toán Kinh Doanh

CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Tuy Hòa
  • Báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng.
  • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả hàng ngày ( cuối tháng chốt khối lượng + đối chiếu công nợ với từng khách hàng).

Giám đốc tài chính

Công ty CPĐT Nắng Ban Mai
Tuy Hòa
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Đầu mối triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh, ngân sách hoạt động, ngân sách đầu tư tại các công ty thành viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.