Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 101 jobs
Aviva Vietnam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được làm việc tại môi trường ngân hàng Vietinbank – một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Chuyên viên Bancassurance tại Ngân hàng Vietinbank Hà Nội.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Vietinbank và giới thiệu những chương trình, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng…
Aviva Vietnam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được làm việc tại môi trường ngân hàng Vietinbank – một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư…
Aviva Vietnam
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được làm việc tại môi trường ngân hàng Vietinbank – một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Vietinbank và giới thiệu những chương trình, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Nhân viên Tư vấn dịch vụ Ngân hàng Vietinbank.
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình của ngân hàng và các sản phẩm liên…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • [VIETTINBANK] Nhân viên Phát triển thị trường dịch vụ Ngân hàng.
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình của ngân hàng và…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình của ngân hàng và các sản phẩm liên kết.
 • 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình của ngân hàng và các sản phẩm liên kết.
 • 126 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được làm việc tại môi trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank – 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
 • Lương cố định hàng tháng: