Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 89 jobs
Hà Nội
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về giao dịch ngân hàng cơ bản;
 • Dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, ngân hàng điện tử,…
Công Ty Hoàn Mỹ Kim
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là đầu mối liên hệ với các ngân hàng như MB, VPBank, VIB, HSBC….
 • + Trả lời khiếu nại ngân hàng (ví dụ:
 • + Hỗ trợ field/ đội trưởng khi tác nghiệp bên ngoài các…
Cần Thơ
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về giao dịch ngân hàng cơ bản;
 • Dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, ngân hàng điện tử,…
Cần Thơ
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
 • Thu nhập thuộc top thị trường ngân hàng.
 • YÊU CẦU TỪ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM.
 • Chăm sóc khách hàng sau giải ngân, kiểm tra và đôn đốc khách hàng trả nợ…
Hà Nội
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản lý khách hàng Sản phẩm Thẻ trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Tư vấn,, Ngân hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Ngân Hàng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khối / Ban Khối Ngân hàng Bán lẻ - Truyền thống.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về giao dịch ngân hàng cơ bản;
 • Dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, ngân hàng điện tử,…
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Khách Hàng Chuyên Trách Thẻ - HCM trong ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, Chăm sóc khách hàng, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư…
Công Ty CP Đào Tạo Việt Thành Công
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000 VNĐ một giờ
 • Liên hệ các khách hàng tiềm năng và sắp xếp các cuộc gặp hằng ngày để chốt giải ngân giao dịch nhằm đạt mục tiêu hàng tuần & hàng tháng.
 • Việc làm đã hết hạn.
Overall, how relevant are these jobs?