Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Tm Quốc Tế Việt Nam vib jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Quản Lý Khách Hàng Dịch Vụ Khách Hàng Payroll - Thanh Hóa

Ngân Hàng TM Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Thanh Hóa
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;
  • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy…

Chuyên Viên Xử Lý Nợ - HCM

Ngân Hàng TM Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Có bằng cử nhân, ưu tiên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, hoặc chuyên ngành Luật;
  • Ưu tiên kinh nghiệm xử lý nợ tại các ngân hàng;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email