Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 238 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TK VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng, ….
 • Tiếp nhận hồ sơ vay của các khách hàng (KH) đang có nợ xấu tại Ngân hàng VPBank để xử lý.
MAI SON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng giày thể thao thuộc hệ thống cửa hàng của công ty:
 • Quận 1, quận 10, Quận 7.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TK VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng, ….
 • Tiếp nhận hồ sơ vay của các khách hàng (KH) đang có nợ xấu tại Ngân hàng VPBank để xử lý.
 • Chế độ tập thể dục.
Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management Internati...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ việc trưng bày sản phẩm, hàng hóa trong cửa hàng.
 • Chấp nhận điều chuyển giữa các cửa hàng trong cùng hệ thống nhãn hàng ở các quận:
 • Được hỗ trợ tiền cơm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài Chính - Ngân Hàng, QTKD, Kế toán, Marketing….
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Phụ trách quản lý thiết bị (Máy tính, điện thoại, tai nghe,v.v...):
TNI
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24:
 • Am hiểu quy trình thủ tục và có kinh nghiệm xuất khẩu hàng hóa để tự xuất hàng ra quốc tế.
 • Kinh nghiệm xuất nhập khẩu hàng hóa.
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TK VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng, ….
 • Tiếp nhận hồ sơ vay của các khách hàng (KH) đang có nợ xấu tại Ngân hàng VPBank để xử lý.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TK VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng, ….
 • Tiếp nhận hồ sơ vay của các khách hàng (KH) đang có nợ xấu tại Ngân hàng VPBank để xử lý.
 • Chế độ tập thể dục.
Công ty TNHH MTV TNI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24:
 • Am hiểu quy trình thủ tục và có kinh nghiệm xuất khẩu hàng hóa để tự xuất hàng ra quốc tế.
 • Kinh nghiệm xuất nhập khẩu hàng hóa.