Ngân Hàng Nam Á Nam A Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm của Ngân hàng;
 • Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập tại Nam A Bank.
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được tuyển dụng chính thức vào Ngân hàng.
 • Trung tâm Kinh doanh/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Trung tâm bán và Dịch vụ Khách hàng của Nam A Bank khu vực TP.HCM.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý khách hàng cá nhân sau bán hàng;
 • Quản lý khách hàng Doanh nghiệp sau bán hàng;
 • Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập tại Nam A Bank.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thị, quảng bá và chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank trực tiếp tới khách hàng;
 • Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập tại Nam A Bank.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • Được hưởng các chế độ theo đúng quy định chính sách nhân sự của Ngân hàng TMCP Đông Á và pháp luật hiện hành.
 • Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…
Ngân Hàng Nam Á
Hà Nội
 • Tiếp thị, quảng bá và chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank trực tiếp tới khách hàng;
 • Chuyên viên bán hàng trực tiếp.
 • Mở rộng đối tượng khách hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thị, quảng bá và chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank trực tiếp tới khách hàng;
 • Nam từ 1.65m trở lên;
 • Mở rộng đối tượng khách hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch xử lý, thu hồi nợ tồn đọng cho Ngân hàng.
 • Cử nhân đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng hoặc chuyên ngành tương đương…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập tại Nam A Bank.
 • Được hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị và làm việc trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức chung về hoạt động của Ngân hàng.
 • Trung tâm Kinh doanh/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Trung tâm bán và Dịch vụ Khách hàng của Nam A Bank khu vực TP.HCM.