Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Hdbank jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

GIAO DỊCH VIÊN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân…

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Hướng dẫn khách hàng và thu nhận các hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ khách hàng…

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng cá nhân về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng…

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ CHỨNG TỪ & QUẢN LÝ TÀI SẢN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến Ngân hàng.
 • Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Thương mại, Dân sự),….

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NG...

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng Khách hàng…

Giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại…

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH THẨM ĐỊNH GIÁ new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như…

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, hoặc tương đương.
 • Nắm vững nguyên lý kế toán, các quy định về kế toán Ngân hàng.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chương trình khuyến mại của Ngân hàng, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan.
 • Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm của Ngân hàng Thương…

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ ATM/POS new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ & HỖ TRỢ TÍN DỤNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu về tín dụng ngân hàng.
 • Kinh tế, ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

TRỢ LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách…

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kết hợp với Giám đốc chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Thích làm việc trong môi trường HDBank.

Trợ lý Quan hệ khách hàng - Toàn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp&cá nhân về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Duy trì chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển…

SRM

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với KHDN Lớn nhằm mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng với HDBank.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.