Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 78 jobs
Ngân hàng HSBC Việt Nam
Hà Nội
 • Giao Dịch Viên Ngân Hàng,Quan Hệ Khách Hàng.
 • In this role, you will:
 • Maintain excellent customer relations and customer service.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • "Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng- Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính:
RELIA Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn cho khách hàng có sẵn về các dòng thẻ tín dụng ngân hàng quốc tế HSBC phù hợp với thu nhập khách hàng.
 • + 8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6).
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng- Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Quảng Nam , Thành phố Tam Kỳ.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA
Bà Rịa - Vũng Tàu
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuyên viên Tư vấn Tài chính-Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng- Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính:
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • "Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng, cùng với sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, hàng đầu Việt Nam.
 • THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN ***.
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN ***.
7.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính-Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • "Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng- Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính: