Create your CV - It only takes a few seconds

Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 263 jobs

Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên new

 • ) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Chuyên viên Tổ Quản lý Hành chính, Nhân viên Kiểm ngân new

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên Khách hàng/Chuyên viên Bảo hiểm/Kiểm ngân

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động new

 • ) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

PGD Phú Tài, Hoài Nhơn, An Nhơn - Chuyên viên Khách hàng

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Chuyên Viên Hỗ trợ Hoạt động, Giao Dịch Viên new

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại Phòng Giao dịch trực t...

 • ) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Bưu Điện VN (VNPost) - HCM new

Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Bưu Điện VN (VNPost) - HCM.
 • Thực hiện các kế hoạch bán hàng cùng với Đối tác Bưu điện Việt Nam (VNPost), cung cấp sản phẩm cho…

Phó Trưởng Phòng khách hàng

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

[HỒ CHÍ MINH] THƯ KÝ VĂN PHÒNG - HẠN CHÓT: 24/11/2020 new

VCBF
Việt Nam
 • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện:
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Nữ không quá 28 tuổi.

Các vị trí chuyên viên

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm, chuyên viên khách hàng và G...

 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…

Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên, chuyên viên...

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Chuyên viên Khách hàng tại PGD

 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn.
 • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn…

Get new jobs for this search by email