Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 267 jobs
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Bạc Liêu
Thực hiện các công việc giám sát hoạt động tại Chi nhánh đảm bảo tuân thủ Quy định của Ngân hàng và pháp luật như: Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Bạc Liêu
Hiểu biết cơ bản về các giao dịch tiền mặt, thanh toán, ngân quỹ. Thực hiện thu chi tiền mặt, kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ, kiểm kê đối chiếu quỹ hàng…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Kinh doanh các sản phẩm Ví Việt, thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử,…. Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…
Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản…