Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15,240 jobs
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế các chương trình chăm sóc khách hàng như VIP, quà tặng. Lĩnh vực hoạt động là CNTT với nhiều đối tác danh tiếng như WPS Office, ZWCAD, Microsoft,…
Thành phố Hồ Chí Minh
§ Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing hoặc các ngành liên quan;
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm ngân quỹ: Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách…
Công Ty Tnhh Mtv Tư Vấn Đầu Tư Gfdi
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
Thu hút khách hàng và tiếp cận khách hàng để quảng bá. Tìm kiếm nguồn khách hàng mới và khai thác khách hàng tiềm năng được công ty giao.
Quốc Tế Hải Long
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
Bán hàng và hỗ trợ nhân viên bán hàng khi cửa hàng đông khách; Trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn. Training cho các nhân viên bán hàng mới.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
Thông tin tài khoản ngân hàng (có tên chủ thẻ, số tài khoản và chi nhánh ngân hàng mở thẻ). Gọi điện đặt cuộc hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp…
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
Chăm sóc khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng. Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m72 trở lên.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các công tác nhập liệu đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác các dữ liệu. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
 Đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn đáp ứng việc tiết kiệm, hiệu quả công việc và thoả mãn khách hàng.  Giám sát quá trình dán nhãn:
Thành phố Hồ Chí Minh
Nhận tiền và nộp tiền tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại khác theo phân công của Trưởng quỹ; Kiểm đếm tiền mặt, đóng bó, đóng bao theo quy định…