Nam Vang jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nam
  • Thúc đẩy kế hoạch sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nhân sự, quản lý thiết bị và quản lý an toàn.
  • Tiếng Nhật N3 trở lên, giao tiếp tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds