Nagila Hotel jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Phụ trách công việc nấu bếp Âu / Á theo sự phân công của Bếp trưởng.
 • Bảo đảm thức ăn được chế biến theo đúng định lượng và quy trình tiêu chuẩn.
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Quản lý hàng hóa của Bếp.
 • Lên thực đơn cho nhà hàng, giá vốn, đề xuất giá bán.
 • Đào tạo nhân viên Bếp, trực tiếp phổ biến cho nhân viên quy định, hay thông tin…
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc bảo trì, quản lý khách sạn, đảm bảo các hệ thống, thiệt bị hoạt động trong tình trạng tốt, không bị gián đoạn.
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Thực hiện các nhiệm vụ và chức năng theo mô tả công việc đối với nhân việc bộ phận Buồng.
 • Tổ chức sắp xếp kho Buồng hợp lý.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của kế toán công nợ, kế toán chi phí, kế toán doanh thu hoặc kế toán thanh toán theo phân công của Kế toán trưởng.
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Chịu trách nhiệm phân bổ công việc, hàng ngày cho nhân viên, đôn độc và chỉ đạo nhân viên thực hiện đúng theo kế hoạch.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Chào đón, hỗ trợ khách hàng.
 • Kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trong khách san.
 • Giám sát Cán bộ nhân viên tuân thủ nội quy PCCC, an toàn lao động, tuân thủ…
Nagila Hotel
Ðà Nẵng
 • Conduct sales presentations/ negotiation/ contracting in order to win order, tenders and contracts.
 • Systematically and effectively cover all requests/ needs of…
Khách Sạn Nagila Hotel Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Conduct sales presentations/ negotiation/ contracting in order to win order, tenders and contracts.
 • Systematically and effectively cover all requests/ needs of…
Khách Sạn Nagila Hotel Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc bảo trì, quản lý khách sạn, đảm bảo các hệ thống, thiệt bị hoạt động trong tình trạng tốt, không bị gián đoạn.