Năng Lượng Vancouver jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Năng Lượng Vancouver
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực năng lượng điện.
  • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ.
  • Khả năng hoạch định, quản lý & phát triển con người.
Năng Lượng Vancouver
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có kiến thức về hệ thống điện, năng lượng điện.
  • Ưu tiên ứng viên am hiểu về điện tử, điện năng lượng hoặc công nghệ thông tin.
  • Có khả năng tự học, nghiên cứu.
Năng Lượng Vancouver
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có kiến thức về hệ thống điện, năng lượng điện.
  • Ưu tiên ứng viên am hiểu về điện tử, điện năng lượng hoặc công nghệ thông tin.
  • Có khả năng tự học, nghiên cứu.
» Create your CV - It only takes a few seconds