Create your CV - It only takes a few seconds

Mtalent Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 62 jobs

Giám đốc Ban quản chung cư

MTalent
Hà Nội
 • Quản tài sản trong phạm vi được giao phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản tài sản do Công ty ban hành;
 • Kiểm soát chất lượng công việc:

Giám đốc Quản POS

MTalent
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Quản các hoạt động bán hàng và kỷ luật bán hàng hàng ngày.
 • Xây dựng và quản quan hệ cộng đồng và khách hàng tiềm năng tại địa phương.

CVCC Giải pháp thanh toán và Quản dòng tiền

MTalent
Hà Nội
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng về mảng Thanh toán & Quản dòng tiền.
 • Quản danh mục các giải pháp TT & QLTT;

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân

MTalent
Bình Thuận +3 locations
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản danh mục khách hàng ưu tiên khi có yêu cầu.
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Thực hiện đánh giá, phân tích khách hàng định kỳ để quản tốt các rủi ro…

[BYL] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

MTalent
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản chất lượng dịch vụ:
 • Kỹ năng quản chất lượng dịch vụ.
 • Quản tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng;

Chuyên viên cao cấp Quản bảo hiểm

MTalent
Hà Nội
 • Quản các chương trình bảo hiểm hằng năm cho tài sản/dự án /con người của Tập đoàn:
 • Đầu mối quản các chương trình bảo hiểm cho các tài sản/dự án/con người…

Chuyên viên Quản & Xử nợ

MTalent
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản danh mục khách hàng được phân công;
 • Theo dõi, quản các vụ việc liên quan đến nghiệp vụ xử nợ bằng biện pháp tố tụng;
 • TOEIC 300 hoặc tương đương.

CVCC Quản trị chiến lược

MTalent
Hà Nội
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về triển khai các hoạt động quản hiệu suất (phân tích tài chính), kinh doanh (phát triển sản phẩm hoặc thúc đẩy bán hàng) và quản…