Create your CV - It only takes a few seconds

Mtalent Kỹ Sư Xây Dựng jobs in Hà Nội

Page 1 of 3 jobs

Giám đốc Kinh doanh

MTalent
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.
 • Có kỹ năng tốt về:
 • Kỹ năng Giao tiếp, thuyết trình.
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh.

Giám đốc Trung tâm tín dụng bán lẻ

MTalent
Hà Nội
27.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.
 • Kỹ năng Giao tiếp, thuyết trình.
 • Có kỹ năng tốt về đôn đốc và khích lệ nhân viên…

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng cá nhân cấp 1

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định.
 • Kỹ năng khái quát vấn đề.
 • kỹ năng phân tích tình huống.
 • Kỹ năng truyền đạt hướng dẫn công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds