Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,283 jobs
Ms HOA GIAO TIẾP
Việt Nam
 • Hoa hiện đang bị thất lạc#10_bạn_trợ_giảng cho các khóa học tiếng Anh tại Ms Hoa Giao tiếp.
 • Được cân nhắc làm Sứ giả - Giảng viên chính thức của Ms Hoa Giao…
Ms HOA GIAO TIẾP
Hà Nội
 • Trung tâm Ms Hoa Giao tiếp Hà Nội.
 • Được chung team đội ngũ sứ giả Ms Hoa Giao tiếp.
 • Để nâng cao chất lượng học tập của học viên, MS HOA GIAO TIẾP đang cần tuyển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Đạt sản lượng / doanh số được giao:
 • Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường,.
 • Kỹ năng bán hàng tốt.
Ms HOA GIAO TIẾP
Việt Nam
 • Giảng viên chính thức của Ms Hoa Giao tiếp.
 • Được chung team đội ngũ sứ giả Ms Hoa Giao tiếp.
 • Nhằm mở rộng cơ sở mới cùng nâng cao chất lượng học tập của học…
Ms HOA GIAO TIẾP
Hà Nội
 • Ms Hoa TOEIC, Ms Hoa Giao tiếp hiện là địa chỉ học TOEIC, học tiếng Anh giao tiếp tin cậy.
 • Tuyển dụng tư vấn viên làm việc tại Ms Hoa Giao tiếp Hà Nội.
NMS
Việt Nam
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Quản lý hệ thống, xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế.
 • Mức thu nhập cạnh tranh.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Đạt sản lượng / doanh số được giao:
 • Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường,.
 • Tỷ lệ hoạt động route.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng.
 • Làm các hồ sơ thanh toán trả thưởng hợp đồng/ hoặc thanh toán khuyến mãi cho những khách hàng được AM…
ĐT TM Dịch Vụ Lu Industry
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, sử dụng vi tính thành thạo, có kỹ năng lập báo cáo.
 • Trực tiếp sắp xếp, bảo quản các loại hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn…
Ms HOA GIAO TIẾP
Ðà Nẵng
 • Được chung team đội ngũ sứ giả Ms Hoa Giao tiếp.
 • Được cân nhắc trở thành Sứ giả tại Ms Hoa Giao tiếp.
 • Để nâng cao chất lượng học tập của học viên, MS HOA GIAO…