Create your CV - It only takes a few seconds

Movenpick Resort Waverly jobs in Phú Quốc

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

Reservation Agent

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 4 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

Talent & Culture (HR) Coordinator/ Nhân Viên Nhân Sự

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

PASTRY CHEF

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

Canteen CDP/ Tổ Trưởng Bếp Canteen

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

Call Center Supervisor

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

Chief Concierge

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:

STEWARD SUPERVISOR

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC
Phú Quốc
 • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc (opening 12.2019) đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Huyện Phú Quốc - Kiên Giang Mức lương:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email