Create your CV - It only takes a few seconds

Molex Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Molex Việt Nam
Hà Nội
  • Understand, drive and contribute compliance and conformance aligning to MBM Guiding Principles, Molex Total Quality.
  • Drive and strategize yearly savings.
Molex Việt Nam
Hà Nội
  • Be responsible to manage environmental management system including ISO14001/OHSAS18001/ and Social Relations (SR)/ RBA requirement in the Plant.
Molex Việt Nam
Hà Nội
  • Thực hiện việc cài đặt máy, change-over, vận hành máy (MD, OVM).
  • Xử lý sự cố khi vận hành máy.
  • Liên lạc với các nhóm liên quan để kiểm soát, khắc phục các bất…
Molex Việt Nam
Hà Nội
  • Bảo dưỡng, sửa chữa khuôn dập kim loại;
  • Cài đặt khuôn lên máy, điều chỉnh khuôn, kiểm tra sản phẩm để đạt yêu cầu về chất lượng.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds