Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 159 jobs
Kyanon Digital
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are a reliable tech partner of world-class company as Samsung, Roche, Microsoft as well as local giants such as Hoa Sen Group, Mobifone, etc.
YouNet Media
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YouNet Media is the most innovative Social Media Listening & Social Intelligence Solution agency in Vietnam, we are trusted by leading global brands such as…
Kyanon Digital
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are a reliable tech partner of world-class company as Samsung, Roche, Microsoft as well as local giants such as Hoa Sen Group, Mobifone, etc.
Hà Nội
 • Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone – chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone tuyển dụng:
 • Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone – Chi nhánh…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Overall provision of Human Resources services, policies, and programs for a company including but not limit to:
 • Performance management and improvement systems;
YouNet Media
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YouNet Media is the most innovative Social Media Listening & Social Intelligence Solution agency in Vietnam, we are trusted by leading global brands such as…
Hà Nội
 • Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE với chức năng kinh doanh và phát triển các…
CÔNG TY TNHH SIÊU THÀNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật & thống kê thông tin chi phi mua sắm VPP, Điện, nước sinh hoạt, điện thoại Viettel & Mobifone, internet, phí sửa chữa phát sinh khác:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc tại văn phòng, trên hệ thống máy tính của công ty.
 • Trực line điện thoại của Đài Vinaphone tiếp nhận các cuộc gọi đến từ khách hàng và hỗ trợ khách hàng…
Hà Nội
 • Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực làm việc tại các vị trí sau: