Create your CV - It only takes a few seconds

Midway Metals Việt Nam jobs

Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Kiểm Soát Quy Trình Hoàn Thiện Sản Phẩm Tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam đang cần tuyển 4 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Soát Quy Trình Hoàn…

Chuyên Viên Phụ Trách An Toàn Vệ Sinh Lao Động

CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam đang cần tuyển 4 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 24 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Phụ Trách An Toàn Vệ…

Nhân Viên Phụ Trách An Toàn Vệ Sinh Lao Động Tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH MIDWAY METALS VIỆT NAM
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 24 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phụ Trách An Toàn Vệ…
» Create your CV - It only takes a few seconds