Mercury Advanced Materials jobs in Bình Dương

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
6.500.000 VNĐ một tháng
Kiểm tra hàng mẫu, đo mẫu. Các công việc liên quan do chủ quản phân công. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Ưu tiên biết ngoại ngữ.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
2 (1 Biết Tiếng Anh, 1 Biết Tiếng Hoa). Công việc yêu cầu của chủ quản. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Hóa học, hóa công nghiệp. Chỉ cần biết TIẾNG HOA.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
6.500.000 VNĐ một tháng
Quản lý vận hành sản xuất. Công việc yêu cầu của chủ quản. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Không có kinh nghiệm hoặc có 1 năm kinh nghiệm. Toàn thời gian cố định.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
Làm báo biểu & phiên dịch. Công việc yêu cầu của chủ quản. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Không có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm là một lợi thế.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
Làm các công việc yêu cầu của chủ quản. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về thu mua về NVL, tiếng hoa khá.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
Làm các công việc liên quan đến kế toán. Hạch toán, theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty. Kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Mercury Advanced Materials Binh Duong
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
Hỗ trợ chứng từ và phiên dịch. Công việc yêu cầu của chủ quản. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết. Tiếng Trung và Tiếng Anh. Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds