Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 157 jobs
Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân viên Bộ phận kho Siêu thị. Tổ chức công việc xuất-nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
Hưng Yên
Tổ chức hoạt động bán hàng tại các ngành hàng trong siêu thị điện máy. Quản lý nhân viên và hàng hóa tại bộ phận.
Tổ chức hoạt động bán hàng tại các ngành hàng trong siêu thị điện máy. Quản lý nhân viên và hàng hóa tại bộ phận.
Đảm bảo an toàn hàng hóa, phương tiện tại siêu thị. Kiểm soát, trông giữ xe, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng vào siêu thị.
Thanh Hóa
Tư vấn, thuyết phục khách hàng về sản phẩm điện máy: Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT... Và các chương trình chính sách bán hàng của siêu thị.
Phú Thọ
Tổ chức hoạt động bán hàng tại các ngành hàng trong siêu thị điện máy. Quản lý nhân viên và hàng hóa tại bộ phận.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng về sản phẩm điện máy: Mobile, điện tử, điện lạnh, gia dụng, IT... Và các chương trình chính sách bán hàng của siêu thị.
Thái Bình
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nhân viên bán hàng. Kiểm tra thông tin khách hàng, lập đơn đặt hàng, xuất hóa đơn cho khách.
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ nhân viên bán hàng. Kiểm tra thông tin khách hàng, lập đơn đặt hàng, xuất hóa đơn cho khách.
Đảm bảo an toàn hàng hóa, phương tiện tại siêu thị. Kiểm soát, trông giữ xe, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng vào siêu thị.