May Yss jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
May YSS
Nam Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 20 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
 • 20 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 150 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
May YSS
Nam Định
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 3 Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Giao tiếp tiếng Anh Tốt.
May YSS
Nam Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 70 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 50 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
May YSS
Nam Định
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 10 Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Kinh tế phát triển và đầu tư.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds