Create your CV - It only takes a few seconds

Mageplaza jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

Tester Internship

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza Career đang tìm kiếm, các bạn gửi CV job@mageplaza.com.
 • Được đào tạo để tham gia vào thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất…

Frontend Developer (Javascript, CSS, HTML5)

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV:
 • Làm việc với Designer để cắt PSD thành HTML.
 • Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc cắt HTML.

Nhân viên Tester

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza Career đang tìm kiếm, các bạn gửi CV job@mageplaza.com.
 • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng phần mềm.

CTV Content Marketing

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV đến job@mageplaza.com.
 • Viết nội dung cho website bằng Tiếng Anh Vd :

[ INTERNSHIP ] TESTER SINH VIÊN VỪA TỐT NGHIỆP ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Mageplaza
Hà Nội
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia thử nghiệm, xử lý và đánh giá chất lượng phần mềm.
 • Xây dựng các quy trình kiểm thử với Test Leader.
 • Kỹ năng Đọc, Viết tiếng Anh tốt.

Thực tập Chăm sóc khách hàng

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV đến job@mageplaza.com.
 • Hỗ trợ khách hàng thông qua việc giải đáp các thắc mắc trên hệ…

[ THỰC TẬP SINH ] LẬP TRÌNH PHP ĐƯỢC ĐÀO TẠO 1:1 BỞI CHUYÊN...

Mageplaza
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo 1:1 bởi chuyên gia của công ty.
 • Tham gia làm việc cùng đội nhóm chính thức của công ty.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc cài đặt, sử dụng sản phẩm trên…

Junior PHP Developers

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV:
 • Tham gia vào dự án phát triển sản phẩm (Magento) của công ty, vd:

PHP Internship

Mageplaza
Hà Nội
 • Để ứng tuyển cho các vị trí mà Mageplaza đang tìm kiếm, các bạn gửi CV job@mageplaza.com.
 • Được đào tạo 1:1 bởi chuyên gia của công ty.

[ FRESHER ] PHP ĐƯỢC ĐÀO TẠO BỞI CHUYÊN GIA 1:1

Mageplaza
Hà Nội
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo 1:1 bởi chuyên gia của công ty.
 • Hỗ trợ khách hàng cài đặt và sử dụng sử dụng trên Website của họ một cách trọn vẹn.
 • Có thể thực tập fulltime.