M.i.k jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs
M.I.K
Phú Quốc
 • Soạn thảo, sắp xếp quản lý văn thư, công văn hành chính, lưu trữ bản vẽ, hồ sơ dự án liên quan đến các dự án ngăn nắp, có hệ thống.
 • Gửi hồ sơ qua email:
M.I.K
Hà Nội
 • Triển khai nội dung, Viết bài PR, truyền thông nội bộ, chụp ảnh các sự kiện của Tập đoàn.
 • Lên kế hoạch nội dung, viết bài PR báo chí… để triển khai các kế hoạch…
M.I.K
Hà Nội
 • Tầng 6, 25 LTK, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông MKT căn cứ theo kế hoạch kinh doanh đưa ra để đạt được mục tiêu doanh thu.
M.I.K
Hà Nội
 • Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo có liên quan đến tình hình hoạt động của tất cả các Khối trong Công ty để trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
M.I.K
Hà Nội
 • Lập kế hoạch triển khai các gói thầu.
 • Lập ngân sách/Tổng mức đầu tư dự án.
 • Tham gia đánh giá, đề xuất lựa chọn nhà thầu (tư vấn, thi công..).
M.I.K
Hà Nội
 • Tầng 6, 25 LTK, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Phối hợp cùng các Đơn vị lập Ngân sách cho các Dự án do MIKGroup đầu tư và phát triển.
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
M.I.K
Hà Nội
 • Lập kế hoạch xây dựng, giao và đánh giá KPI’s định kỳ.
 • Theo dõi, đôn đốc và báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch theo phê duyệt của các Khối/Ban/Phòng/ bộ phận.
M.I.K
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc quản lý nhân sự:
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý HĐLĐ, các quyết định liên quan đến nhân sự.
 • Thực hiện các công việc quản lý chấm công:
M.I.K
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 1, Hồ Chí Minh.
 • Tìm kiếm, quản lý, định kỳ cập nhật, bổ sung danh sách đối tác, nhà cung cấp;
 • Đánh giá và sàng lọc các nhà cung cấp dựa trên các yếu tố…
M.I.K
Hà Nội
 • Tham gia công tác lập tiến độ triển khai các dự án theo sự phân công của Trưởng phòng;- Kiểm soát tiến độ gói thầu/Dự án được phân công phụ trách;