Tuyển dụng, tìm việc làm M R O tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Địa điểm
Việc làm 1 đến 7 trong số 7
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

CTV BiênPhiên dịch đa ngôn ngữ

Khai Trí - Thành phố Hồ Chí Minh
H s ơ bao g m:. Biên d ị ch t t, th à nh th ạ o tin h c, y ê u th í ch c ô ng vi ệ c bi ê n d ị ch, nhi ệ t t ì nh, s á ng t ạ o v à có trách nhi ệ m...

Nhân viên Kinh doanh Nữ

Năng Lượng Tái Tạo DVA - Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Dầu khí. Cập nhập thông tin sản phẩm, nắm vững tính năng của dòng sản phẩm đang kinh doanh tại...

Chuyên Viên Telesales & Lead Management

Dcorp R-Keeper Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
CV chủ yếu ngồi VP. Liên hệ với khách hàng trong danh sách data khách hàng do Công ty cung cấp....

Country Manager

HR Strategy’s Client - Thành phố Hồ Chí Minh
F r o m d e p a r t m e n t h e a d s th ro ug h to o pe r a to r s. R e po r t t o R e g i o n al Ma n a g i n g D i re ct o r ....

Nhân viên Kinh doanh (Nữ)

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA - Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhập thông tin sản phẩm, nắm vững tính năng của dòng sản phẩm đang kinh doanh tại công ty. Tìm kiếm những khách hàng có nhu cầu sử dụng dầu FO...

Chuyên Viên Telesales & Lead Management

Công ty Dcorp R-Keeper Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
CV chủ yếu ngồi VP. Liên hệ với khách hàng trong danh sách data khách hàng do Công ty cung cấp....

Planning Manager (Electronics Industry)

HR Strategy’s Client - Thành phố Hồ Chí Minh
Drive process improvem e n ts in prod u c ti o n p l a n ni ng a n d m a te r i al c o ntrol w hi c h lead to i m pr o v e On – Time Delivery (OTD) and material...
Nộp đơn dễ dàng
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi