Tuyển dụng, tìm việc làm M R O tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Việc làm 1 đến 10 trong số 11
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

CTV BiênPhiên dịch đa ngôn ngữ

Khai Trí - Thành phố Hồ Chí Minh
H s ơ bao g m:. Biên d ị ch t t, th à nh th ạ o tin h c, y ê u th í ch c ô ng vi ệ c bi ê n d ị ch, nhi ệ t t ì nh, s á ng t ạ o v à có trách nhi ệ m...

KỸ THUẬT VIÊN IN ẤN KINH NGHIỆM

Sản xuất giấy và nhựa TENPACK - Thành phố Hồ Chí Minh
B ơ m m ự c, r ử a m ự c, canh. Trao đ i th ê m khi ph ng v ấ n. Tuân th ủ quy tr ì nh, quy đ ị nh l à m vi ệ c, đ ả m b ả o n ă ng su ấ t, ch ấ t l ượ ng s...

KỸ THUAAJTVIEEN IN ẤN CÓ KINH NGHIỆM

SẢN XUẤT GIẤY VÀ NHỰA TENPACK - Thành phố Hồ Chí Minh
B ơ m m ự c, r ử a m ự c, canh l ô . Nam, tu i t ừ 18-40, c ó s ứ c kh e t t. Trao đ i th ê m khi ph ng v ấ n....

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Công Nghệ Sinh Học TVT - Thành phố Hồ Chí Minh
Chịu trách nhiệm phát triển các giá trị của sản phẩm hiện có công ty. Đề xuất các giải pháp duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các kênh phân phối....

Kế Toán Trưởng Sn ~ Kinh nghiệm năm Công Ty Sản Xuất Quy Mô...

4 Oranges Co.,ltd - Thành phố Hồ Chí Minh
O Hiểu rõ Luật Thuế hiện hành, Nghị định, Thông Tư Hướng Dẫn. M) Kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng và nộp lên Ban Tổng Giám Đốc....

Nhân Viên Thi Công Lắp Đặt Đường Ống Công Nghệ

GreenSol - Thành phố Hồ Chí Minh
- Thực hiện các công việc thi công lắp đặt đường ống công nghiệp: nước, steam, khí nén; đường ống vi sinh: nước R.O, nước cất, hơi tinh khiết, khí Nitơ, Ozone,...

Nhân Viên Kinh Doanh Online

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ NỮ HOÀNG - Thành phố Hồ Chí Minh
Thích giao ti ế p, m r ng m i quan h ệ là m t l i th ế . Qu ả n tr ị kinh doanh, Marketing Digital, sinh viên m i ra trư ng mong mu n có m t...

Secondary English Teaching Position Local Vietnamese Applica...

Vietnam Australia International School - 4 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
O) Utilize various curriculum resources. R) Develop incentives to keep students participating in class. M) Provide a variety of assessments to assess student...

Kế Toán Trưởng Beauty, Cosmetic

Beta Media - Thành phố Hồ Chí Minh
Có 5 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương, có kiến thức về hoạt động tài chính kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan....

Nhân Viên Kinh Doanh Online

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ NỮ HOÀ... - Thành phố Hồ Chí Minh
Thích giao ti ế p, m r ng m i quan h ệ là m t l i th ế . Qu ả n tr ị kinh doanh, Marketing Digital, sinh viên m i ra trư ng mong mu n có m t...