Một Thành Viên Thương Mại Thiên Sơn Vn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN VN
Thành phố Hồ Chí Minh
  • +Sử dụng thành thạo phần mềm autocard.
  • Thiết kế hệ thống PCCC theo các tiêu chuẩn hiện hành.
  • Tư vấn kiến trúc và các vấn đề liên quan phục vụ cho việc thẩm…
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN VN
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý dữ liệu khách hàng dự án.
  • Quản lý tài liệu, hồ sơ công trình của công ty.
  • Cập nhật, quản lý, sử dụng các hồ sơ pháp định, luật định liên quan đến:
» Create your CV - It only takes a few seconds