Create your CV - It only takes a few seconds

Mạnh Thành Công jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,249 jobs

Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Thế Giới Di Động

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 8 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Nhân viên Thu Ngân kiêm Trang Trí Điện Máy Xanh

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 12 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Điện Máy Xanh

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 11 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Nhân viên Thu Ngân Điện Máy Xanh

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 2 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Thế Giới Di Động

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 4 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Giám sát thi công hoàn thiện (WORK FROM HOME)

Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicon...
Việt Nam
 • Triển khai công việc cho thầu phụ, tổ đội thi công các công tác hoàn thiện, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, tiến độ.
 • Nam, từ 23 tuổi, sức khỏe tốt.

Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thế Giới Di Động

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 9 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Thủ kho công trình

Việt Thái Thịnh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty và mức độ hoàn thành công việc được giao.
 • Sẵn sàng đi công tác theo điều động của công ty.
 • Theo mức độ công trình.

Nhân viên Kho kiêm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện Máy Xanh

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nơi làm việc 19 tỉnh thành.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lớn mạnh.
 • Bạn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và khát khao phát triển.
 • Ca làm việc chủ yếu:

Giám Sát QA

Nhà Tuyển Dụng
Ðà Nẵng
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Hướng dẫn QC thực hiện kiểm soát quy trình hàng ngày, kiểm tra các bộ phận bán thành phẩm, kiểm tra hàng hóa thành phẩm;