Mô Tô Adq jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
ADQ
Hải Phòng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 27 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
ADQ
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 21 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
ADQ
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 10 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
ADQ
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 1 Nữ, độ tuổi từ 21 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
ADQ
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
» Create your CV - It only takes a few seconds