Create your CV - It only takes a few seconds

Lovisa jobs

Page 1 of 2 jobs

Regional Manager - Vietnam

Lovisa
Việt Nam
  • Statement style, intrinsic luxury and refined quality, Lovisa has become one of the leading fashion accessory brands.
  • Coach, develop and motivate your team.

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng_Đi Ngay

Xuan An Style ( Phong Cách Xuân An)
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Hệ thống cửa hàng Lovisa.
  • Tư vấn - giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng phụ kiện trang sức nữ Lovisa.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng;
» Create your CV - It only takes a few seconds