Create your CV - It only takes a few seconds

Lookme jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Admin Customer Service (full time)

Lookme
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Lt;br / gt;Với tầm nhìn trở thành một thương hiệu hàng đầu ở lĩnh vực “Làm Đẹp Công Nghệ”, Lookme mong muốn tìm kiếm được những bạn trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo…

Chuyên viên Digital Marketing

Lookme
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Lookme là một công ty start up được 1.5 tuổi đời về mảng “Làm đẹp Công Nghệ”.
  • Một nơi giúp kết nối giữa các tín đồ làm đẹp và chủ sở hữu các địa điểm làm đẹp…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email