Create your CV - It only takes a few seconds

Licogi 16.8 jobs

Page 1 of 3 jobs

Kiến Trúc Sư

Tư Vấn Đầu Tư Licogi 16.8
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Thiết kế ý tưởng kiến trúc.
  • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng - công nghiệp, chung cư,.
  • Tính toán, thuyết minh và viết báo cáo các hạng mục công trình mình…

KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ

LICOGI 16.8
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ trì thiết kế kiến trúc công trình chung cư, bệnh viện, trường học...
  • Là trưởng nhóm thiết kế, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lương thiết kế của nhóm.

Kiến Trúc Sư Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LICOGI 16.8
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Licogi 16.8 đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Kiến Trúc Sư Công Trình trong ngành được…
» Create your CV - It only takes a few seconds