Lavifood jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 43 jobs
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện lấy mẫu, kiểm tra và đánh giá chất lượng vi sinh nguyên liệu nhập, bán thành phẩm, thành phẩm theo đúng quy định ban hành.
 • Toàn thời gian cố định.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhà cung cấp và thu mua trái cây tươi tại vùng nguyên liệu phụ trách tại ĐBSCL hoặc Miền Đông hay Tây Nguyên (Thanh long, xoài, chuối, sầu riêng, mít,…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo cung cấp đủ máy móc, vật tư, nguyên liệu, phụ kiện, phương tiện, trang thiết bị để không gián đoạn quá trình sản xuất.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tăng cường mối quan hệ tốt với khách hàng Nhật Bản hiện tại.
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho thị trường Nhật Bản.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng trong địa bàn.
 • Quản lý khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới trong khu vực được phân công.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Making Weekly, monthly production plan per plant base on sales demand/ order/ forecast.
 • Leading Supply planning team (include MRP team).
 • Toàn thời gian cố định.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop and implement successful design strategies, outlining how the design team will create deliverables and implement them for the project.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch bán hàng theoTháng /Quý .
 • Triển khai và theo dõi các chương trình khuyến mãi cho từng khách hàng đóng góp các ý kiến và rút kinh nghiệm về sau.
Lavifood
Hưng Yên
12.000.000 VNĐ một năm
 • Lập kế hoạch thực thi các chiến lược, mục tiêu kinh doanh giao phó.
 • Tồ chức nguồn lực thực hiện nhiệm vụ;
 • Đánh giá hoạt động của NPP và đội ngũ nhân sự -> có…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thẩm định, soạn thảo hợp đồng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại của công ty và mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho dự án;
 • Thường xuyên đi công tác.