Laud Jvc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
LAUD JVC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả chi tiết công việc:
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, công văn đến và đi.
 • Quản lý công việc lễ tân.
Công Ty Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH LAUD JVC.
 • We are seeking the capable person with vision who wants to grow up together with LAUD.
 • LAUD is the duly licensed company for architecture…
Công Ty Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH LAUD JVC.
 • We are seeking the capable person with vision who wants to grow up together with LAUD.
 • LAUD is the duly licensed company for architecture…
Công Ty Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LAUD JVC.
 • We are seeking the capable person with vision who wants to grow up together with LAUD.
 • LAUD is the duly licensed company for architecture…
Công Ty Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH LAUD JVC.
 • We are seeking the capable person with vision who wants to grow up together with LAUD.
 • LAUD is the duly licensed company for architecture…
Công Ty Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH LAUD JVC.
 • We are seeking the capable person with vision who wants to grow up together with LAUD.
 • LAUD is the duly licensed company for architecture…
Tnhh Laud Jvc
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc thiết kế kết cấu dự án nhà công nghiệp, dân dụng, ....
 • Được phân công thiết kế.
 • Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, qui chuẩn, quy phạm…
LAUD JVC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mô tả chi tiết công việc:
 • Phân tích, kiểm soát các số liệu tài chính kế toán.
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.
» Create your CV - It only takes a few seconds