Create your CV - It only takes a few seconds

Lapen Aset jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ - Việc làm tiêu biểu

lapen aset
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 - VNĐ10.500.000 VNĐ một tháng
  • Vận hành, bảo trì, sửa chữa, các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà;
  • Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật trong tòa nhà;
  • Phối hợp và hỗ trợ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.