Create your CV - It only takes a few seconds

Lao Đông Phổ Thông Không Cần Hồ Sơ jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Lao động phổ thông

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
5.000 VNĐ một giờ
  • Lao động phổ thông, thợ phụ.
  • Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ trực tiếp tại công ty theo địa chỉ :
  • Năm 1993, Zamil Steel thành lập văn phòng đại diện tại…
» Create your CV - It only takes a few seconds