Create your CV - It only takes a few seconds

Lãnh Đồ Gia Công Về Nhà Làm jobs in Hà Nam

Page 1 of 1 jobs

Trưởng Phòng Kế Hoạch

sản xuất đồ gia dụng Elmich
Hà Nam
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng kế hoạch hành động, nội dung công việc cần thực hiện và phân công công việc cho nhân viên thuộc bộ phận Kế hoạch – Kiểm soát sản xuất.
» Create your CV - It only takes a few seconds