Create your CV - It only takes a few seconds

Kosy Quản Lý Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 70 jobs

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT VÀ QUẢNDỰ ÁN

KOSY
Hà Nội
 • Quản dự án xây dựng hạ tầng khu Đô thị.
 • Nắm vững công tác quản dự án hạ tầng khu đô thị - Công nghiệp, quản thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao…

Tuyển Phó Phòng Đầu tư và Phát triển dự án

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • Quản và thực hiện các thủ tục liên quan để xin đầu tư dự án bất động sản, thủ tục…

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư phát triển dự án miền Bắc

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • 03 năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ở vị trí chuyên viên đầu tư dự án, chuyên…

Tuyển dụng Phó phòng Kỹ thuật và quản dự án - Hạn HS 30/9...

KOSY
Hà Nội
 • Quản dự án xây dựng hạ tầng khu Đô thị.
 • Nắm vững công tác quản dự án hạ tầng khu đô thị - Công nghiệp, quản thi công, An toàn lao động, vệ sinh lao…

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Các Dự Án Điện Gió, Điện Mặt Trờ... new

Công ty Cổ phần Kosy
Hà Nội
 • Quản dự án giai đoạn đầu tư thực hiện dự án.
 • Quản các thủ tục đầu tư, lập quy hoạch, lập dự án, phân tích đánh giá hiệu quả dự án trong trường hợp M&A dự…

Chuyên viên Quản Dự án Điện gió

KOSY
Hà Nội
 • Chuyên viên Quản Dự án Điện gió.
 • Chứng chỉ hành nghề (nếu có) thiết kế, giám sát, quản dự án….
 • Quản kỹ thuật xây dựng, giám sát, nghiệm thu đưa công…

Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư Phát triển dự án - Khu vực phí...

KOSY
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • 03 năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ở vị trí chuyên viên đầu tư dự án, chuyên…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN - HẠN HS 30/6...

KOSY
Hà Nội
 • Tìm kiếm dự án đầu tư, triển khai dự án đầu tư, hoàn thành dự án dự án đầu tư.
 • Lưu trữ hồ sơ pháp các dự án.
 • Am hiểu các thủ tục pháp dự án Thủy điện.

Tập đoàn Kosy tuyển Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

KOSY
Hà Nội
 • Phân tích và tham gia thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tính khả thi và tính kinh tế của dự án.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

Tuyển dụng Chuyên viên Quản đất đai & GPMB

KOSY
Hà Nội
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

KOSY GROUP
Hà Nội
 • Có kiến thức trong quản dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.
 • Quản và thực hiện các thủ tục liên quan để xin đầu tư dự án bất động sản, thủ tục…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN T...

KOSY
Hà Nội
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến GPMB của dự án, thu hồi đất, bàn giao đất cho Dự án.
 • Quản hồ sơ kê khai kiểm đếm của các hộ dân, hồ sơ kỹ thuật của từng…

Tập đoàn Kosy tuyển Giám đốc BQLDA làm việc tại các tỉnh

KOSY
Hà Nội
 • Có chứng nhận nghiệp vụ về quản dự án đáp ứng yêu cầu của Giám đốc quản dự án,.
 • Thông thạo và xử thành thạo các quy định liên quan đến quản dự án…

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

KOSY GROUP
Việt Nam
 • Tìm kiếm dự án đầu tư, triển khai dự án đầu tư, hoàn thành dự án dự án đầu tư.
 • Lưu trữ hồ sơ pháp các dự án.
 • Am hiểu các thủ tục pháp dự án Thủy điện.

Tuyển dụng Chuyên viên Dự toán

KOSY GROUP
Việt Nam
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quyết toán dự án hoàn thành.
 • Lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Giám sát nhà thầu thi công, phụ trách kỹ thuật tại dự án.
 • Thời hạn nộp hồ sơ:

Get new jobs for this search by email