Create your CV - It only takes a few seconds

Knitpassion jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Công ty TNHH Knitpassion
Tiền Giang
 • Điều động, thúc đẩy các công việc của Phòng Nhân sự:
 • Bao gồm Tuyển dụng, Đào tạo, Chấm công, Kỷ luật lao đông...
 • Các công việc khác theo sự phân công của TPNS.
Công ty TNHH Knitpassion
Tiền Giang
 • Kiểm tra, báo cáo và thống kê sản phẩm。Sẽ được đào tạo rèn luyện thêm.
 • Bảo hiểm theo quy định.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Khả năng trao đổi văn hoá.
KNITPASSION
Tiền Giang
 • Điều động, thúc đẩy các công việc của Phòng Nhân sự:
 • Bao gồm Tuyển dụng, Đào tạo, Chấm công, Kỷ luật lao đông...
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Công ty TNHH Knitpassion
Tiền Giang
 • Kiểm tra và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán.
 • Đảm bảo các số liệu trên các báo cáo, chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Có chính sách bảo hiểm theo chính phủ Việt Nam.
KNITPASSION
Tiền Giang
 • Kiểm tra và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán.
 • Đảm bảo các số liệu trên các báo cáo, chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công ty TNHH Knitpassion
Tiền Giang
 • Quản lý và điều phối công việc cho các nhân viên trực thuộc bộ phận, nhằm thực hiện đúng nhiệm vụ - chức năng của bộ phận.
 • Kiểm tra chứng từ nhập/xuất kho.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?