Create your CV - It only takes a few seconds

Kmw Viet Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Lập kế hoạch sản xuất;
 • Theo dõi và quản lý sản xuất;
 • Theo dõi nguyên vật liệu.
 • Khám sức khỏe định kỳ;
 • Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Tổ Trưởng Sản Xuất

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất trong tổ, điều động nhân sự hợp lý không lãng công.
 • Báo cáo sản xuất hàng ngày.

Tổ Trưởng Kho

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Thực hiện việc xuất, nhập hàng theo đúng yêu cầu từ công ty.
 • Sắp xếp bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân Viên Chất Lượng QC

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Phụ trách công việc phòng thí nghiệm về hóa chất.
 • Thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm của công ty trong…

Nhân Viên Kỹ Thuật Led

KMW Viet Nam Ltd.
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật trên line sản xuất;
 • Hướng dẫn thao tác, an toàn sản xuất cho công nhân;
 • Kết hợp với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra…

Nhân Viên SMT

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Giám sát và thiết lập cài đặt chương trình của hệ thống chuỗi SMT.
 • Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của máy.

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Biên, phiên dịch tài liệu, các cuộc họp;
 • Phiên dịch khi có đối ứng khách hàng;
 • Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Sử dụng các thiết bị viễn thông, lập trình, thiết bị tự động hóa;
 • Hướng dẫn kỹ thuật về Auto Cad.
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Nhân Viên Kỹ Thuật Led

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật trên line sản xuất;
 • Hướng dẫn thao tác, an toàn sản xuất cho công nhân;
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Warehouse Leader

KMW Viet Nam .
Hà Nam
 • Nam , Huyện Duy Tiên.
 • Chuẩn bị sắp xếp công việc cho kho mới thành lập.
 • Phân bổ nhân sự làm việc tại bộ phận kho.
 • Khám sức khỏe định kỳ;