Kiểm Toán Đại Tín jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 850 jobs
Kế toán
Bình Dương
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Trực tiếp làm việc với kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo các tài chính hằng năm.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán tại các trường Đại học…
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch, kế toán, kiểm toán, tài chính,...
 • Kiểm tra giám sát hoạt động phi tín dụng tại Chi nhánh:
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
 • Thực hiện kiểm toán (sự tuân thủ quy trình, quy chế ngân hàng nhà nước,…
 • Chuyên viên Kiểm toán tín dụng.
 • Chuyên viên Kiểm toán tín dụng.
 • Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng.
 • Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các xuất/nhập/mượn TSBĐ, chứng từ tín dụng quan trọng phục vụ cho việc giải ngân, tất toán, mượn tạm …..
 • ( đối với tài sản là Bất động sản)/.
ABBank
Việt Nam
 • Theo dõi sau kiểm toán, tổng hợp kết quả theo dõi và đánh giá việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán.
Hà Nội
 • Thực hiện các xuất/nhập/mượn TSBĐ, chứng từ tín dụng quan trọng phục vụ cho việc giải ngân, tất toán, mượn tạm …..
 • ( đối với tài sản là Bất động sản)/.
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với đại lý cũng như (các) nhân viên của đại lý.
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng về phương thức và địa điểm thanh toán.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với đại lý cũng như (các) nhân viên của đại lý.
 • Cung cấp thông tin cho khách hàng về phương thức và địa điểm thanh toán.
PG Bank
Hà Nội
 • Tham gia chuẩn bị khảo sát trước kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán.
 • Thực hiện kiểm toán hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh/phòng giao dịch.