Create your CV - It only takes a few seconds

Kiểm Toán Đại Tín jobs

Page 1 of 589 jobs
BDO AUDIT SERVICES COMPANY LIMITED
Hà Nội
Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp,Thẩm Định Tín Dụng. Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế hoặc tương…
Chuyên viên Kiểm toán tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
Kiểm Toán Đại Tín
Thành phố Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. Được đào tạo kế toán, kiểm toán, đào tạo lập các báo cáo. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
Công Ty Tnhh Kiểm Toán Avico
Hà Nội
Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư; Kiểm toán quyết toán công trình xây dựng; Kiểm toán quyết toán giá trị đầu tư thiết bị; CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
Kiến thức về hạch toán kế toán; Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại……
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Hà Nội
Kiểm Toán,Thẩm Định Tín Dụng. Kiểm toán nghiệp vụ phi tín dụng tại ĐVKD và Hội sở. Thực hiện các công việc liên quan đến tổng hợp biên bản kiểm toán, báo cáo…
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
Đại học chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán. Đầu mối làm việc với các cơ quan kiểm tra như kiểm toán, NHNN,…. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp:
Chuyên viên Kiểm toán tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng. Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
Trình bày rõ ràng, đầy đủ các phát hiện, kiến nghị kiểm toán và hướng giải quyết vào báo cáo kiểm toán. Chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm toán năm trình TPKTNB kiểm…
Thành phố Hồ Chí Minh
Có kỹ năng kiểm tra, kiểm soát. Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra chéo, kiểm tra theo chuyên đề do nhóm và Phòng phần công.