Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 38 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DB
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm KIẾN TRÚC SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM) trong ngành Xây dựng, Kiến trúc được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 2 bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN…
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DB
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH trong ngành Kiến trúc được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 2 bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DB.
KIẾN TRÚC DB
Phú Yên
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • Tư vấn khách hàng lựa chọn các giải pháp, sản phẩm phù hợp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Hà Nội
 • Phát triển và kiểm soát các hệ thống tiêu chuẩn kiến trúc công nghệ Công ty.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Chuyên Viên Kiến Trúc và Giải Pháp Công…
KIẾN TRÚC DB
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch thu mua dựa theo nhu cầu của dự án, của các bộ phận và yêu cầu từ BGĐ.
 • Đề xuất nhà cung cấp/ thầu phụ, lên kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp (NCC)/…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu được kiến trúc DDD, GraphQL.
 • Kinh nghiệm sử dụng các DB khác ngoài SQL (MongoDB、DynamoDB、Redis、Elasticsearch chẳng hạn).
 • Thứ 2 - thứ 6 từ 8:00 - 17:00.
Lampart
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Java core, Spring Framework, Spring Boot, Spring security, SpringREST, Doma, JPA, Spring AOP, Junit … Kiến trúc Microservice, AWS service (cognito, lambda,…
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DB
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DB đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ trong ngành Thư ký / Hành…
PERSOL PANASONIC HR PARTNERS CO. LTD
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • ・Phát triển kiến trúc, logic (development), code, test, phân tích lỗi.
 • ・Vận hành, bảo trì, điều chỉnh DB, điều chỉnh server side dựa trên bản kế hoạch của nhà…
Dotoh
Hà Nội
 • Hiểu rõ quá trình thiết kế DB Schema, quá trình chuẩn hóa DB Schema.
 • Nắm vững các kiến thức cơ sở của Khoa học máy tính (Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Mạng…